← Terug naar index

Methylhistamine in urine

Aanvraaginformatie

Link

Verzending Naar

Eigen formulier

Contactgegevens

Omschrijving:Methylhistamine in urine
Synoniemen:Histamine, MIMA, histamine metabolieten, MHIS
Aanvraagcode:UMEH
Uitvoerend Lab:Verzending
Aanvraagformulier:DZ-KCL Routine

Telefoonnummer

0570-535031

Mailadres

Benodigde Informatie:Dieetinstructie meegeven. Uit deze urine kan geen ander onderzoek plaatsvinden (ook geen urinescreen)
CITO Aanvraagbaar:Nee
Contactpersoon:C. Diepenhorst
Opmerkingen:

Dieetspecificaties: geen yoghurt, kaas, zuurkool, wijn en vis uit blik. Geef hiervoor patientinstructie uit iProva mee!

Materiaal afname/opslag

Code

VEU

Kleur Dop

Afbeelding

Materiaal:Verzending - urine
Alternatief Materiaal:
Afname Volume:portie 2e ochtendurine of 1-2 uur na allergische reactie
Minimaal nodig:5 ml urine in plastic buis
Afnameconditie:Urinebeker op poli (koelkast) bevat reeds 0,5 ml chloorhexidinedigluconaat 20 %

Verzending Naar

UMCG, Afd. Laboratoriumgeneeskunde, CMC-4, t.a.v. Centrale monsterontvangst, EA20, Postbus 30.001, 9700 RB Groningen

Contactgegevens

050-3612293

Bewaarcondities:Bij 4 C tot aan verzending
Bewaarperiode:2 weken
Verzendformulier:UMC Groningen, Bijzondere chemie
Verzendcondities:Gekoeld per post (geen vriesblokken)

Interpretatie

Indicatie:Diagnostiek naar chronisch aanhoudende verhoogde histamine afgifte bij mastocytose of bij acuut verhoogde histamine afgifte door een anafylactische of allergische reactie.
Eenheid:µmol/mmol kreat
Referentiewaarden:

Volwassenen: 
MIMA: 0,9 - 1,9 mmol/mol kreatinine
MHIS:     < 150 µmol/mol kreatinine

 

Kinderen: Referentiewaarden liggen hoger:  Oosting E. Agents and Actions 1989; 27: 205-207.

Interpretatie:


- Om vast te stellen of er sprake is geweest van een allergische reactie, b.v. na een wespensteek, moet er urine van ongeveer 1 à 2 uur na de reactie verzameld worden. Ook wordt in dat geval aanbevolen een portie urine uit een aanvalsvrije periode, als referentie, in te sturen.
- Methylhistamine en MIMA kunnen in dezelfde urineverzameling bepaald worden. Voor overige bepalingen dient apart urine ingezameld te worden. Dit in verband met het storende effect van het houdbaarheidsadditief chloorhexidine op de overige bepalingen.

Bij een chronische verhoogde histamine release zoals bijvoorbeeld bij mastocytose kan een urineportie worden opgestuurd. Hierin worden de histamine metabolieten gemeten: methylhistamine en methylimidazolazijnzuur (MIMA).

NB: overweeg ook aanvragen Tryptase.

Testeigenschappen:
Doorbelgrenzen:
Bronvermelding:

Referentie-waarden kinderen: Oosting E. Agents and Actions 1989; 27: 205-207. UMCG bepalingenwijzer

Testeigenschappen

Methode:LC-MSMS
Analyse Frequentie:1 x per week
Doorlooptijd:4 weken tot rapportage UMCG
CTG-Klasse:
Tarief:
LIS Code:UMEH