← Terug naar index

Mycofenolzuur

Aanvraaginformatie

Link

Verzending Naar

Eigen formulier

Contactgegevens

Omschrijving:Mycofenolzuur
Synoniemen:cellcept
Aanvraagcode:AA85
Uitvoerend Lab:KFTL
Aanvraagformulier:DZ-Klinisch Farmaceutisch en Toxicologisch onderzoek

Telefoonnummer

0570-535038

Mailadres

i.vanberlo-vandelaar@dz.nl

Benodigde Informatie:dosering, tijd inname, tijd afname, comedicatie
CITO Aanvraagbaar:Nee
Contactpersoon:I. van Berlo
Opmerkingen:

Materiaal afname/opslag

Code

APE

Kleur Dop

Paars

Afbeelding

Toon afbeelding
Materiaal:Apotheek EDTA
Alternatief Materiaal:
Afname Volume:
Minimaal nodig:1 ml plasma (afdraaien en plasma klaarzetten voor KFTL)
Afnameconditie:vlak voor inname mycofenolzuur
Bewaarcondities:-20 °C
Bewaarperiode:14 dagen
Verzendformulier:
Verzendcondities:

Interpretatie

Indicatie:immunosupressivum
Eenheid:mg/l
Referentiewaarden:

Dalspiegel 1.0 - 3.0 mg/l

AUC (0-12 uur): 30-60 mg/l/h

Interpretatie:
Nier en levertransplantatie:
-          Dalspiegel: icm ciclosporine ≥ 1,3 mg/L
-          Dalspiegel: icm tacrolimus ≥ 1,9 mg/L
Harttransplantatie:
-          immunoassay: dalspiegel ≥ 2,0 mg/L
-          HPLC: dalspiegel 1,2-3,5 mg/L
Stamceltransplantatie:
-          Dalspiegel ≥ 1,0 mg/L
Toxiciteit: dalspiegel > 15 mg/L
 
De gerapporteerde AUC is berekend met behulp van onderstaande formule:
AUC (0-12uur) berekening obv verkorte curve (tijdstip 0, 0,5 en 2 uur) =
7.75 + 6.49xC0 + 0.76xC0,5 + 2,43xC2
 
Let op!
Deze formule is bedoeld om gedurende de eerste 6 maanden na de niertransplantatie de effectiviteit te beoordelen voor patienten die mycofenolzuur (product Cellcept) gebruiken in combinatie met tacrolimus/prednisolon. Voor de combinatie mycofenolzuur met ciclosporine is deze formule niet gevalideerd en geeft de berekende AUC enkel een schatting van de AUC. Hiermee moet rekening gehouden worden in de interpretatie van het resultaat (bron TDM 2006; 28: 145-154).

Bij de interpretatie van de resultaten dient rekening gehouden te worden met de meetonzekerheid van de analysemethode. Voor meer informatie kunt u terecht bij de laboratoriumapotheker.

Testeigenschappen:

ISO15189 M272 KF.TDM.02

Doorbelgrenzen:Mycofenolzuur < 1.0 en > 10.0 mg/l; AUC < 30 en >60 mg/l/h
Bronvermelding:

TDM monografie mycofenolzuur NVZA

Testeigenschappen

Methode:LC-MSMS
Analyse Frequentie:wekelijks maandag
Doorlooptijd:9 dagen
CTG-Klasse:
Tarief:
LIS Code:AA85