← Terug naar index

Natrium in portie urine

Aanvraaginformatie

Link

Verzending Naar

Eigen formulier

Contactgegevens

Omschrijving:Natrium in portie urine
Synoniemen:
Aanvraagcode:UPNAT
Uitvoerend Lab:Algemeen laboratorium
Aanvraagformulier:DZ-KCL CITO

Telefoonnummer

0570-535031

Mailadres

Benodigde Informatie:
CITO Aanvraagbaar:Ja
Contactpersoon:C. Diepenhorst
Opmerkingen:

Materiaal afname/opslag

Code

U

Kleur Dop

Afbeelding

Materiaal:Urine
Alternatief Materiaal:
Afname Volume:4 ml
Minimaal nodig:1 ml
Afnameconditie:
Bewaarcondities:4 °C
Bewaarperiode:5 dagen
Verzendformulier:
Verzendcondities:

Interpretatie

Indicatie:hypomatremie, hypovolumie, SIADH, verminderd circulerend volume, polydipsie,
Eenheid:mmol/l
Referentiewaarden:

> 20 mmol/l

Interpretatie:

Door het meten van natrium en kalium in een portie urine [u(Na+K)] en deze te vergelijken met de waarden in plasma [p(Na+K)] kan een schatting worden gemaakt van de water en natriumbalans.
Zie hiervoor: Richtlijnen Electrolytstoornissen, NIV 2005.
Fractionele Na excretie in urine:
FE Na = [Na in urine/Na in plasma] x [Kreat in plasma/Kreat in urine] x 100%
FE Na  bij normale zoutinname: 0,5 - 1% en bij NaCl tekort < 0,5%
FE Na  bij acute nierinsufficientie en hypovolumie < 1% en bij acute tubulus necrose > 2%

Testeigenschappen:
Doorbelgrenzen:
Bronvermelding:

Richtlijn Electrolytstoornissen, NIV 2012

Testeigenschappen

Methode:ion selectieve elektrode indirect
Analyse Frequentie:Dagelijks
Doorlooptijd:1 uur
CTG-Klasse:
Tarief:
LIS Code:UPNAT