← Terug naar index

NMDAR, antistoffen tegen

Aanvraaginformatie

Verzending Naar

Erasmus UMC Rotterdam afd. Immunologie, FrontService Nb-1218, ’s Gravendijkwal 230, 3015 CE ROTTERDAM

Contactgegevens

010-7044609

Omschrijving:NMDAR, antistoffen tegen
Synoniemen:N-methyl-D-aspartaat receptor antistoffen, NMDA receptor antistoffen
Aanvraagcode:NMDA
Uitvoerend Lab:Verzending
Aanvraagformulier:Erasmus UMC, Rotterdam, afdeling immunologie

Telefoonnummer

0570-535031

Mailadres

Benodigde Informatie:
CITO Aanvraagbaar:Nee
Contactpersoon:C. Diepenhorst
Opmerkingen:

Bij een negatieve uitslag in serum is het raadzaam om aanvullend liquor in te sturen.

Materiaal afname/opslag

Code

VES

Kleur Dop

Geel

Afbeelding

Toon afbeelding

Code

L

Kleur Dop

Afbeelding

Materiaal:Verzending Stolbloed met gel 5 ml
Alternatief Materiaal:Liquor
Afname Volume:5 ml bloed en/ of 2 ml liquor
Minimaal nodig:2 ml serum
Afnameconditie:Na afdraaien serum bewaren bij 4 C
Bewaarcondities:4 C
Bewaarperiode:2 weken
Verzendformulier:
Verzendcondities:Op kamertemperatuur versturen

Interpretatie

Indicatie:Verdenking op limbische incefalitis, encefalomyelitis
Eenheid:kwalitatief
Referentiewaarden:

Serum: titer <10 negatief Liquor: titer <1 negatief

Interpretatie:

Diagnostiek bij verdenking op een anti-NMDA-R encefalitis, gelijkend op een limbische encefalitis en gekenmerkt door geheugenverlies, gedragsstoornissen, psychose, insulten, dyskinesieën en autonome dysfunctie. Deze antistof kan paraneoplastisch zijn bij een ovarium teratoom.

Testeigenschappen:
Doorbelgrenzen:geen
Bronvermelding:

https://erasmusmc.getincontrol.eu/provision/search?q=nmd

Testeigenschappen

Methode:immuno-assay
Analyse Frequentie:21 dagen
Doorlooptijd:4 weken
CTG-Klasse:
Tarief:
LIS Code:NMDA