← Terug naar index

Opiaten in urine

Aanvraaginformatie

Link

Verzending Naar

Eigen formulier

Contactgegevens

Omschrijving:Opiaten in urine
Synoniemen:Heroine
Aanvraagcode:AA25
Uitvoerend Lab:KFTL
Aanvraagformulier:DZ-Klinisch Farmaceutisch en Toxicologisch onderzoek

Telefoonnummer

0570-535038

Mailadres

i.vanberlo-vandelaar@dz.nl

Benodigde Informatie:moment van inname in relatie tot het moment van afname van urine
CITO Aanvraagbaar:Ja
Contactpersoon:I. van Berlo
Opmerkingen:

Kalibratiestof is d-morfine

Onderste bepalingsgrens 40 ug/l (resultaten lager dan 40 ug/l worden als zodanig gerapporteerd <40 ug/l)

Bovenste bepalingsgrens 2000 ug/l (resultaten groter dan 2000 ug/l worden als zodanig gerapporteerd >2000 ug/l)

Materiaal afname/opslag

Code

APU

Kleur Dop

Afbeelding

Materiaal:Apotheek - urine
Alternatief Materiaal:
Afname Volume:
Minimaal nodig:5 ml
Afnameconditie:Tot 2-5 dagen na gebruik aantoonbaar
Bewaarcondities:2-8 °C maximaal 5 dagen
Bewaarperiode:monster wordt 14 dagen op KFTL in de vriezer bewaard voor eventueel confirmatie onderzoek
Verzendformulier:
Verzendcondities:

Interpretatie

Indicatie:intoxicatie, verslaving
Eenheid:ug/l
Referentiewaarden:

positief > 300 ug/l
negatief < 300 ug/l

Interpretatie:

Tot 2-5 dagen na gebruik aantoonbaar.

De bepaling wordt uitgevoerd met een immuno-assay. Let op: vals positieve resultaten zijn mogelijk. Bij twijfel kan bevestigingsonderzoek aangevraagd worden. Neem contact op met de dienstdoende apotheker.

Deze test is geschikt voor screening en een klinische setting waarin ruimte is voor discussie tussen client en behandelaar. Voor gerechtelijke toepassing is deze test alleen niet voldoende betrouwbaar.

Mogelijke kruisreagerende stoffen zijn codeine, morfine preparaten, hydromorfon, hydrocodon, rifampicine en maanzaad.

Oxycodon, fentanyl, tramadol en buprenorfine geven geen kruisreactie met de opiaten test.

Bij de interpretatie van de resultaten dient rekening gehouden te worden met een meetonzekerheid in de analyse. De meetonzekerheid kan opgevraagd worden bij de laboratoriumapotheker.

Kreatinine wordt automatisch toegevoegd:
Kreatinine < 2.0 mmol/l: resultaat is niet geschikt voor een betrouwbare conclusie

Rapportage:
< 0.4 mmol/l: monster is geen urine
0.4-2.0 mmol/l: monster als verdund beschouwen

Testeigenschappen:

Bepaling valt onder de ISO15189 scope van Deventer Ziekenhuis KCL M061.

Doorbelgrenzen:indien aanvraag in het kader van intoxicatie wordt resultaat doorgebeld
Bronvermelding:

www.toxicologie.org Bijsluiters Roche

Testeigenschappen

Methode:immuno-assay
Analyse Frequentie:dagelijks
Doorlooptijd:maximaal 3 dagen
CTG-Klasse:
Tarief:
LIS Code:AA25