← Terug naar index

Paraneoplastische neuronale antistoffen

Aanvraaginformatie

Omschrijving:Paraneoplastische neuronale antistoffen
Synoniemen:anti Hu, Yo, Ri, Tr, amphiphysine, CV2, Ma1, Ma2, Anna-1
Aanvraagcode:PARA
Uitvoerend Lab:Verzending
Aanvraagformulier:

Telefoonnummer

0570-535031

Mailadres

Benodigde Informatie:
CITO Aanvraagbaar:Nee
Contactpersoon:C. Diepenhorst
Opmerkingen:

anti-VGCC kan separaat worden aangevraagd. Anna-1 is hetzelfde als Hu

Materiaal afname/opslag

Code

VES

Kleur Dop

Geel

Afbeelding

Toon afbeelding
Materiaal:Verzending Stolbloed met gel 5 ml
Alternatief Materiaal:
Afname Volume:5 ml
Minimaal nodig:1 ml serum
Afnameconditie:

Verzending Naar

Erasmus UMC Rotterdam afd. Immunologie, FrontService Nb-1218, ’s Gravendijkwal 230, 3015 CE ROTTERDAM

Contactgegevens

010-7044609

Bewaarcondities:4 °C
Bewaarperiode:1 maand
Verzendformulier:Erasmus UMC, Rotterdam, afdeling immunologie
Verzendcondities:post

Interpretatie

Indicatie:Paraneoplastisch syndroom
Eenheid:IU/l
Referentiewaarden:

negatief

Interpretatie:

Door expressie van eiwitten op een tumor die normaal op neuronen voorkomen (onconeuronale eiwitten) ontstaat een auto-immuunreactie tegen het zenuwstelsel en de tumor. Door deze immuunreactie kan schade aan neuronen optreden wat leidt tot een scale aan neurologische afwijkingen. Om na te gaan of neurologische klachten in een patient met een maligniteit geassocieerd zijn met paraneoplastische antistoffen kan de titer van deze antistoffen in het bloed bepaald worden. Ook kan de titer gebruikt worden om het effect van therapie te moniteren.
Voorbeelden van tumoren waarbij dit verschijnsel kan optreden zijn mamma, ovarium en kleincellig longcarcinoom voor anti-Yo.
Neuroblastoom, kleincellig longcarcinoom en sarcoom voor anti-Hu.
Zie ook voor verdere informatie Silelevis et al. NTVG 1998: vol142: 29

Testeigenschappen:
Doorbelgrenzen:
Bronvermelding:

Zie ook voor verdere informatie Silelevis et al. NTVG 1998: vol142: 29

Testeigenschappen

Methode:ELISA
Analyse Frequentie:verzending (frequentie onbekend)
Doorlooptijd:4 weken
CTG-Klasse:
Tarief:€0
LIS Code:PARA