← Terug naar index

Paraneoplastische neuronale antistoffen in liquor

Aanvraaginformatie

Verzending Naar

Erasmus UMC Rotterdam afd. Immunologie, FrontService Nb-1218, ’s Gravendijkwal 230, 3015 CE ROTTERDAM

Contactgegevens

010-7044609

Omschrijving:Paraneoplastische neuronale antistoffen in liquor
Synoniemen:anti-neuronale antistoffen, anti Hu, Yo, Ri, Tr, amphiphysine, CV2, Ma1, Ma2
Aanvraagcode:LPNN
Uitvoerend Lab:Verzending
Aanvraagformulier:Erasmus UMC, Rotterdam, afdeling immunologie

Telefoonnummer

0570-535031

Mailadres

Benodigde Informatie:
CITO Aanvraagbaar:Nee
Contactpersoon:C. Diepenhorst
Opmerkingen:

Deze paraneoplastische antistoffen kunne zowel in serum als in liquor worden aangevraagd

Materiaal afname/opslag

Code

L

Kleur Dop

Afbeelding

Materiaal:Liquor
Alternatief Materiaal:
Afname Volume:4 ml liquor
Minimaal nodig:1 ml liquor
Afnameconditie:in polypropyleen Liquor buis Sarstedt. Na afdraaien invriezen

Verzending Naar

Erasmus UMC Rotterdam afd. Immunologie, FrontService Nb-1218, ’s Gravendijkwal 230, 3015 CE ROTTERDAM

Contactgegevens

010-7044609

Bewaarcondities:- 20 °C
Bewaarperiode:2 weken
Verzendformulier:Erasmus UMC, Rotterdam, afdeling immunologie
Verzendcondities:bevroren versturen

Interpretatie

Indicatie:Paraneoplastisch syndroom
Eenheid:IU/L
Referentiewaarden:

Negatief

Interpretatie:

Door expressie van eiwitten op een tumor die normaal op neuronen voorkomen (onconeuronale eiwitten) ontstaat een auto-immuunreactie tegen het zenuwstelsel en de tumor. Door deze immuunreactie kan schade aan neuronen optreden wat leidt tot een scale aan neurologische afwijkingen. Om na te gaan of neurologische klachten in een patient met een maligniteit geassocieerd zijn met paraneoplastische antistoffen kan de titer van deze antistoffen in het bloed en in liquor bepaald worden. Ook kan de titer gebruikt worden om het effect van therapie te moniteren.
Voorbeelden van tumoren waarbij dit verschijnsel kan optreden zijn mamma, ovarium en kleincellig longcarcinoom voor anti-Yo.
Neuroblastoom, kleincellig longcarcinoom en sarcoom voor anti-Hu.
Zie ook voor verdere informatie Silelevis et al. NTVG 1998: vol142: 29

Testeigenschappen:
Doorbelgrenzen:
Bronvermelding:

Testeigenschappen

Methode:immuno-assay
Analyse Frequentie:21 dagen
Doorlooptijd:4 weken
CTG-Klasse:B213
Tarief:€37.9
LIS Code:LPNN