← Terug naar index

Penicilline V specifiek IgE

Aanvraaginformatie

Link

Verzending Naar

Eigen formulier

Contactgegevens

Omschrijving:Penicilline V specifiek IgE
Synoniemen:sIgE tegen penicilline, penicilloyl V, c2, medicijnallergie
Aanvraagcode:AL16
Uitvoerend Lab:Bijzonder onderzoek
Aanvraagformulier:DZ-KCL Routine

Telefoonnummer

0570-535031

Mailadres

Benodigde Informatie:
CITO Aanvraagbaar:Nee
Contactpersoon:C. Diepenhorst
Opmerkingen:

Materiaal afname/opslag

Code

SG

Kleur Dop

geel

Afbeelding

Code

CLH

Kleur Dop

Groen

Afbeelding

Toon afbeelding
Materiaal:Serum gel
Alternatief Materiaal:Heparine barricor
Afname Volume:4 ml bloed
Minimaal nodig:0,5 ml serum
Afnameconditie:
Bewaarcondities:4 C
Bewaarperiode:1 week
Verzendformulier:
Verzendcondities:

Interpretatie

Indicatie:verdenking allergie tegen medicijnen, type I allergie tegen penicilline, kruisreactie met andere antibiotica
Eenheid:kU/L
Referentiewaarden:

<0.35 kU/l Een positief resultaat past bij sensibilisatie.

Interpretatie:
Penicilline allergie komt vaak voor. De cijfers hierover zijn niet precies betrouwbaar, maar tussen de 1 en 8% van de patiënten geeft aan een ‘allergische reactie’ op penicilline te hebben gehad. Penicilline kan allerlei huidreacties veroorzaken, waarbij totaal verschillende mechanismen een rol spelen. Meestal ontstaan er alleen vlekjes, soms overgaand in een uitgebreide huiduitslag. Deze vormen van geneesmiddelen overgevoeligheid zijn hinderlijk, maar niet gevaarlijk.
Wel gevaarlijk en reden om geen penicilline meer te gebruiken, zijn de acute systemische reacties op penicilline zoals galbulten, benauwdheid, en shock (anafylactische shock genoemd). Patiënten met dit type reacties hebben antistoffen van het type IgE gevormd tegen penicilline (type I allergie); het komt veel minder vaak voor, bij 0.01 tot 0.3% van alle patiënten. Deze type I allergie geeft een snelle klinische reactie (< 1 uur), terwijl bovengenoemde huidreacties trager zijn (1 - 24 uur). Om type I allergie vast te stellen is naar sIgE tegen penicciline G en V ook een huidtest noodzakelijk. Bij een trage reactie met huidafwijkingen voegt sIgE niets toe. Voor sIgE testen is het noodzakelijk dat binnen een periode van een half jaar een klinische reactie heeft plaatsgehad, daarna neemt de sensitiviteit snel af.
Testeigenschappen:
Doorbelgrenzen:
Bronvermelding:

Homburger HA: Chapter 53: Allergic diseases. In Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Methods. 21st edition. Edited by RA McPherson, MR Pincus. WB Saunders Company, New York, 2007, Part VI, pp 961-971

Testeigenschappen

Methode:Immunocap
Analyse Frequentie:21 dagen
Doorlooptijd:3 weken
CTG-Klasse:
Tarief:
LIS Code:AL16