← Terug naar index

PR3 antistoffen tegen

Aanvraaginformatie

Omschrijving:PR3 antistoffen tegen
Synoniemen:c-ANCA, anti-PR3, anti PR-3, GPA
Aanvraagcode:ANCA
Uitvoerend Lab:Bijzonder onderzoek
Aanvraagformulier:

Telefoonnummer

0570-535031

Mailadres

Benodigde Informatie:Cito bepaling alleen iom dienstdoende KC
CITO Aanvraagbaar:Nee
Contactpersoon:C. Diepenhorst
Opmerkingen:

Materiaal afname/opslag

Code

CLS

Kleur Dop

Oranje

Afbeelding

Toon afbeelding

Code

HG

Kleur Dop

Licht groen

Afbeelding

Toon afbeelding
Materiaal:Stolbloed
Alternatief Materiaal:Heparine barricor
Afname Volume:4 ml bloed
Minimaal nodig:1 ml
Afnameconditie:

Link

Verzending Naar

Eigen formulier

Contactgegevens

Bewaarcondities:4 °C
Bewaarperiode:1 week
Verzendformulier:DZ-KCL Routine
Verzendcondities:nvt

Interpretatie

Indicatie:zie interpretatie
Eenheid:kU/l
Referentiewaarden:

<2,0 is negatief 2,0 - 3,0 is dubieus

3,0 positief

Interpretatie:

__ Klinische manifestaties waarbij een ANCA en dus anti PR3 dient te worden aangevraagd:__

 • Afwijkend urine-sediment passend bij een glomerulonefritis, in het bijzonder snel-progressieve glomerulonefritis (dysmorfe erys of pathologische cilinders)
 • Pulmonale hemorragie, in het bijzonder bij een pulmono-renaal syndroom
 • Cutane vasculitis met systemische verschijnselen
 • Multipele long noduli
 • Chronische, destructieve ziekte van de bovenste luchtwegen
 • Langer bestaande sinusitis of otitis
 • Subglottische tracheastenose
 • Mononeuritis multiplex of andere onverklaarde perifere polyneuropahtie
 • Retro-orbitale massa
 • Scleritis

Een positieve aPR3 antistof kan passen bij ANCA-geassocieerde vasculitis en in het bijzonder bij granulomatosis met polyangiitis.

 

<tbody>
  <tr>
    <td>
    <p><strong><em>Type</em></strong></p>
    </td>
    <td>
    <div><strong><em>Patroon</em></strong></div>
    </td>
    <td>
    <div><strong><em>Antigeen</em></strong></div>
    </td>
    <td>
    <div><strong><em>Ziektebeeld</em></strong></div>
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td>
    <div>C-ANCA</div>
    </td>
    <td>
    <div>Grofkorrelig cytoplasmatisch patroon</div>
    </td>
    <td>
    <div>PR3</div>
    </td>
    <td>
    <div>Granulamatosis met polyangiitis&nbsp;(Wegener; GPA) Microscopische polyangiitis (MPA) Churg Strauss syndrome (CS) [ziekte van Graves]</div>
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td>P-ANCA</td>
    <td>
    <div>Perinucleair cytoplasmatisch patroon; artefact tgv herverdeling van MPO tegen de kern</div>
    </td>
    <td>MPO</td>
    <td>
    <div>Microscopische polyaangiitis (MPA) polyarteritis nodosa (PAN) idiopatische crescentische glomerulonefritis (type III RPGN),&nbsp;CS , SLE RA, Chronisch IBD</div>
    </td>
  </tr>
</tbody>

Testeigenschappen:
Doorbelgrenzen:
Bronvermelding:
 • Revised 2017 international consensus on testing of ANCAs in granulomatosis with polyangiitis and microscopic polyangiitis. Bossuyt et al Nature Reviews Rheumatology/ 683-692 2017.
 • 2020 International consensus on ANCA testing beyond systemic vasculitis. Moiseev S et al. Autoimm rev 2020;19:102618

Testeigenschappen

Methode:ELISA
Analyse Frequentie:2 x per week, maandag en donderdag
Doorlooptijd:1 week
CTG-Klasse:
Tarief:
LIS Code:CPR3