← Terug naar index

Primidon

Aanvraaginformatie

Link

Verzending Naar

Eigen formulier

Contactgegevens

Omschrijving:Primidon
Synoniemen:Mysoline
Aanvraagcode:AA60
Uitvoerend Lab:KFTL
Aanvraagformulier:DZ-Klinisch Farmaceutisch en Toxicologisch onderzoek

Telefoonnummer

0570-535038

Mailadres

i.vanberlo-vandelaar@dz.nl

Benodigde Informatie:dosering, tijd inname, tijd afname, comedicatie
CITO Aanvraagbaar:Nee
Contactpersoon:I. van Berlo
Opmerkingen:

Materiaal afname/opslag

Code

APR

Kleur Dop

Rood

Afbeelding

Toon afbeelding
Materiaal:Apotheek serum (GEEN gel)
Alternatief Materiaal:
Afname Volume:
Minimaal nodig:1 ml serum
Afnameconditie:vlak voor inname primidon

Link

Verzending Naar

Contactgegevens

Amsterdam UMC, locatie AMC Receptie CDL (B1-112) Meibergdreef 9 1105 AZ Amsterdam

Bewaarcondities:koelkast tot verzending
Bewaarperiode:verzending
Verzendformulier:Amsterdam UMC, locatie AMC, KFTL
Verzendcondities:kamertemperatuur

Interpretatie

Indicatie:epilepsie
Eenheid:mg/l
Referentiewaarden:

primidon 10-15 mg/l

fenobarbital 10-40 mg/l

Interpretatie:
-          Toxisch:
o        primidon > 15-25 mg/L
o        fenobarbital: > 50 mg/L
-          Wordt gemetaboliseerd tot fenobarbital (actief) en fenylethylmalonamide (PEMA). In steady state is ook de fenobarbital (t1/2: 2- 5 dagen) concentratie van therapeutisch belang. T1/2 primidon: 6-8 uur
 

Bij de interpretatie van de resultaten dient rekening gehouden te worden met de meetonzekerheid van de analysemethode. Voor meer informatie kunt u terecht bij de laboratoriumapotheker.

Testeigenschappen:

Bepaling valt onder de ISO15189 scope van verzendlaboratorium M287.

Doorbelgrenzen:Primidon > 15 mg/l of fenobarbital > 50 mg/l
Bronvermelding:

-1b tekst mysoline -Monografie barbituraten op www.toxicologie.org -TDM monografie fenobarbital NVZA -Hiemke et al. AGNP consensus guidelines for therapeutic drug monitoring in psychiatry: update 2011. pharmacospychiatry 44:195-235 -Brandt C , Baumann P , Eckermann G et al. Therapeutic drug monitoring in Epileptologie und Psychiatrie (Therapeutic drug monitoring in epileptology and psychiatry) . Nervenarzt 2008 ; 79 : 167 – 174 -Patsalos P N , Berry D J , Bourgeois B F et al. Antiepileptic drugs – best practice guidelines for therapeutic drug monitoring: a position paper by the subcommission on therapeutic drug monitoring, ILAE Commission on Therapeutic Strategies . Epilepsia 2008 ; 49 : 1239 – 1276

  • www.tdm-monografie.org

Testeigenschappen

Methode:HPLC
Analyse Frequentie:verzending (frequentie onbekend)
Doorlooptijd:14 dagen
CTG-Klasse:
Tarief:
LIS Code:AA60