← Terug naar index

Proteïne C activiteit

Aanvraaginformatie

Omschrijving:Proteïne C activiteit
Synoniemen:
Aanvraagcode:H928
Uitvoerend Lab:Verzending
Aanvraagformulier:

Telefoonnummer

0570-535032

Mailadres

J.deKok@dz.nl

Benodigde Informatie:
CITO Aanvraagbaar:Nee
Contactpersoon:J. de Kok
Opmerkingen:

Citraat-bloed afnemen vóór instellen of tenminste 2 weken na staken van de antistollingstherapie. Sterk verhoogde FVIII concentratie geeft een verkorte stoltijd en daarmee verlaagde proteine C activiteit. FV Leiden mutatie geeft een verlaagde proteine C activiteit. Daarom moet bij verlaging van proteine C of proteine S en een factor V Leiden mutatie tevens een antigeenbepaling (ELISA) worden ingezet. De aanwezigheid van Lupus anticoagulans verlengt de stoltijd en geeft een vals-verhoogde proteine C activiteit.

Materiaal afname/opslag

Code

CLC

Kleur Dop

Blauw

Afbeelding

Toon afbeelding
Materiaal:Citraat
Alternatief Materiaal:
Afname Volume:2,7 ml citraatbloed
Minimaal nodig:1 ml plasma
Afnameconditie:Citraat-bloed niet afnemen door dezelfde naald waarmee heparine-bloed is afgenomen en direct afdraaien en invriezen !!
Bewaarcondities:-20 °C
Bewaarperiode:
Verzendformulier:Sanquin Bloedstolling (4)
Verzendcondities:-20 °C, CLB bode

Interpretatie

Indicatie:Ernstige (familiaire) trombofilie
Eenheid:%
Referentiewaarden:

75 - 125%

Interpretatie:

 

 

Proteine C is een vitamine K afhankelijk eiwit dat de stolling remt door inactivatie van factor Va en VIIIa. Het wordt geremd door antitrombine en geactiveerd door proteine S. Deficienties kunnen zowel congenitaal of verworven zijn.

Congenitale deficientie is autosomaal dominant en wordt gekarakteriseerd door recidiverende veneuze trombose en longembolieen beginnend in de pubertijd. De meeste homozygote patienten sterven aan tromboembolieen tijdens de kinderleeftijd, tenzij ze levenslang worden ontstold. Onderscheid kan worden gemaakt in type I, waarbij zowel de activiteit als antigeenbepaling is verlaagd, en type II waarbij activiteitswaarden veel lager zijn dan die van de antigeenbepaling. Vanwege de vele mogelijke interferenties (zie opmerkingen) wordt aanbevolen deficienties te bevestigen in een 2e monster en 1e graads familieleden. Bij waarden <50% is er sprake van een deficientie, bij waarden 50-60% is er waarschijnlijk sprake van deficientie en 60-70% uitslagen zijn grensgevallen die opnieuw moeten worden getest.

Volgens de CBO richtlijn Diagnostiek, preventie en behandeling van veneuze tromboembolie (2008) wordt aanbevolen om geen onderzoek naar erfelijke trombofilie te verrichten bij patienten met een eerste- of recidief VTE. Op grond van de huidige inzichten blijven erfelijke trombofilietesten beperkt tot patiënten met trombofilie in de oorspronkelijke klinische betekenis: ernstige tromboseneiging. Het betreft patiënten met VTE op jonge leeftijd (<45 jaar), recidiverende VTE (op jonge leeftijd) en een voor VTE sterk belaste familie-anamnese, waarbij een zeldzame, ernstige trombofiele afwijking wordt vermoed.
 

Testeigenschappen:

https://www.sanquin.org/nl/producten-en-diensten/diagnostiek/diagnostische-testen/index/name/h928-prote-ne-c-activiteit-m-b-v-een-stollingstest

Doorbelgrenzen:
Bronvermelding:

Testeigenschappen

Methode:stolbepaling
Analyse Frequentie:
Doorlooptijd:4 weken
CTG-Klasse:
Tarief:
LIS Code:H928