← Terug naar index

Proteïne C antigeen

Aanvraaginformatie

Omschrijving:Proteïne C antigeen
Synoniemen:
Aanvraagcode:H929
Uitvoerend Lab:Verzending
Aanvraagformulier:
Benodigde Informatie:
CITO Aanvraagbaar:Nee
Contactpersoon:
Opmerkingen:

Citraat-bloed afnemen vóór instellen of tenminste 2 weken na staken van de antistollingstherapie.

Materiaal afname/opslag

Code

CLC

Kleur Dop

Blauw

Afbeelding

Toon afbeelding
Materiaal:Citraat
Alternatief Materiaal:
Afname Volume:2,7 ml citraatbloed
Minimaal nodig:1 ml citraat-plasma
Afnameconditie:Citraat-bloed niet afnemen door dezelfde naald waarmee heparine-bloed is afgenomen en direct afdraaien en invriezen !!
Bewaarcondities:-20 °C
Bewaarperiode:
Verzendformulier:Sanquin Bloedstolling (4)
Verzendcondities:-20 °C, CLB bode

Interpretatie

Indicatie:Vaststellen congenitale proteine C deficientie
Eenheid:%
Referentiewaarden:

75 - 125%

Interpretatie:

Proteine C is een vitamine K afhankelijk eiwit dat de stolling remt door inactivatie van factor Va en VIIIa. Het wordt geremd door antitrombine en geactiveerd door proteine S. Deficienties kunnen zowel congenitaal of verworven zijn.
Congenitale deficientie is autosomaal dominant en wordt gekarakteriseerd door recidiverende veneuze trombose en longembolieen beginnend in de pubertijd. De meeste homozygote patienten sterven aan tromboembolieen tijdens de kinderleeftijd, tenzij ze levenslang worden ontstold. Onderscheid kan worden gemaakt in type I, waarbij zowel de activiteit als antigeenbepaling is verlaagd, en type II waarbij activiteitswaarden veel lager zijn dan die van de antigeenbepaling.
Aanbevolen wordt om congenitale deficienties te bevestigen in een 2e monster en 1e graads familieleden.
In de recente CBO richtlijn (2007) wordt proteine C diagnostiek in het kader van trombofilieonderzoek niet aanbevolen.

Testeigenschappen:

www.sanquin.org/nl/producten-en-diensten/diagnostiek/diagnostische-testen/index/name/h929-prote-ne-c-antigeen

Doorbelgrenzen:
Bronvermelding:

Testeigenschappen

Methode:chromogene bepaling
Analyse Frequentie:
Doorlooptijd:4 weken
CTG-Klasse:B209
Tarief:€12.6
LIS Code:H929