← Terug naar index

Sperma onderzoek, uitgebreid

Aanvraaginformatie

Link

Verzending Naar

Contactgegevens

Omschrijving:Sperma onderzoek, uitgebreid
Synoniemen:Spermiogram
Aanvraagcode:USO
Uitvoerend Lab:Fertiliteit
Aanvraagformulier:Fertiliteitsonderzoek

Telefoonnummer

0570-535030

Mailadres

h.salden@dz.nl

Benodigde Informatie:Datum en tijdstip ejaculatie, onthoudingsperiode, bijzonderheden
CITO Aanvraagbaar:Nee
Contactpersoon:H.Salden
Opmerkingen:

Onderzoek alleen op afspraak. Telefoon: 0570-535091.

Materiaal afname/opslag

Code

SE

Kleur Dop

Afbeelding

Materiaal:Semen
Alternatief Materiaal:
Afname Volume:gehele ejaculaat
Minimaal nodig:gehele ejaculaat
Afnameconditie:zie patientenfolder 'Uitgebreid semenonderzoek'
Bewaarcondities:zie patientenfolder 'Uitgebreid semenonderzoek'
Bewaarperiode:1 dag
Verzendformulier:
Verzendcondities:

Interpretatie

Indicatie:(verdenking op) fertiliteitstoornis
Eenheid:
Referentiewaarden:

 

Parameter Referentiewaarde
volume ≥  1,5 ml 
pH   ≥ 7,2 
viscositeit  normaal 
aspect  troebel licht grijs 
aantal spermatozoa  ≥ 15 x106/ml 
motiliteit  ≥ 32% met een progressieve beweeglijkheid (a+b) 
  ≥ 40% met een progressieve beweeglijkheid (a+b+c)
vitaliteit  ≥ 58% levend 
granulocyten  < 1x106/ml 
morfologie   ≥ 4% normale vormen 
MAR test  < 50% spermatozoa met aanhechtende deeltjes 
PMSD  normaal ≥ 4,8 x 10^6/ml 
VCM  normaal ≥ 7,2 x 10^6

 

Interpretatie:

 

Term  Verklaring 
normospermie   normaal ejaculaat 
normozoospermie  normale spermatozoa 
oligozoospermie    spermatozoa-concentratie <15 x 10^6/ml 
asthenozoospermie  Beweeglijkheid <32% categorie a+b of <40% categorie a +b+c
teratozoospermie  <4% spermatozoa met normale morfologie 
mogelijk immunologisch gestoorde fertiliteit antispermatzoa-antistoffen≥50% IgG en/of ≥50% IgA 
azoospermie   geen spermatozoa 
aspermie  geen ejaculaat 
oligospermie  volume ejaculaat < 1,5 ml 
leucospermie  leucocyten ≥ 1.0 x 10^6/ml 
afwijkende pH  pH < 7.2 
PMSD  Progressive Motility Sperm Density = Aantal progressief bewegende spermatozoa (a+b) per ml 
VCM  Volume x Concentratie x Motiliteit = Totaal aantal progressief bewegende spermatozoa (a+b) per ejac. 

 

Testeigenschappen:
Doorbelgrenzen:
Bronvermelding:

WHO Laboratory manual for the examination and processing of human semen, 5th edition (2010) Geneva, WHO-Press.

Testeigenschappen

Methode:Microscopische beoordeling (en telling)
Analyse Frequentie:2 x per week: dinsdag en woensdag
Doorlooptijd:1 dag
CTG-Klasse:
Tarief:
LIS Code:USO