← Terug naar index

Steroidprofiel in urine

Aanvraaginformatie

Verzending Naar

UMCG lab bijzondere chemie

Contactgegevens

0503618040

Omschrijving:Steroidprofiel in urine
Synoniemen:Steroiden in urine, steroid profiel
Aanvraagcode:USTO
Uitvoerend Lab:Verzending
Aanvraagformulier:UMC Groningen steroidprofiel in urine

Telefoonnummer

0570-535031

Mailadres

Benodigde Informatie:24 uurs hoeveelheid vermelden op aanvraagformulier en meesturen naar UMCG. Bij pasgeborenen volstaat portie urine.
CITO Aanvraagbaar:Nee
Contactpersoon:C. Diepenhorst
Opmerkingen:

Bij aanvragen voor kinderen < 3 jaar of enkel P3/kreatinine-ratio is een portie urine voldoende en is 24-uurs urine niet nodig. 24h volume op aanvraagformulier vermelden!!!

Materiaal afname/opslag

Code

U24

Kleur Dop

Afbeelding

Toon afbeelding
Materiaal:24 uurs urine
Alternatief Materiaal:
Afname Volume:10 ml uit 24-uurs urine
Minimaal nodig:5 ml urine uit 24 uurs urine
Afnameconditie:Zo spoedig mogelijk na verzamelen invriezen

Verzending Naar

UMCG lab bijzondere chemie

Contactgegevens

0503618040

Bewaarcondities:Ingevroren bij -20 °C bewaren tot aan verzending
Bewaarperiode:2 weken
Verzendformulier:UMC Groningen steroidprofiel in urine
Verzendcondities:bij kamertemperatuur, niet op vrijdag

Interpretatie

Indicatie:onbegrepen bijnierhyperplasie of hypertensie, deficiëntie van 11-beta- hydroxysteroiddehydrogenase (11-ßHSD), AME, apparent mineralocorticoid excess
Eenheid:umol/mol kreat
Referentiewaarden:

Worden separaat gerapporteerd.

Interpretatie:

Nagenoeg alle steroiden kunnen tegenwoordig het beste kwantitatief in serum worden bepaald. Het meten van steroidmetabolieten is in veel gevallen onvoldoende. Met name het meten van afbraakproducten van cortisol  (THF en allo-THF) en cortison (THE) kunnen meerwaarde hebben bij onderzoek naar steroid enzym deficiënties. Een tekort aan 11-ßHSD kan aangeboren zijn (apparent mineralocorticoid excess, AME) of verworven (overmatig gebruik van drop, zoethout(thee), en andere glycerrhizinezuur bevattende producten). In deze gevallen is de (THF+allo-HF) / THE ratio verhoogd.
Hypo- en hyperthyreoidie verstoren de (THF+allo-HF) / THE ratio in sterke mate.
Remming van 5-alfa-reductase (oa bij obesitas) beinvloed de allo-THF/THF ratio.

Testeigenschappen:

www.nvkc.nl/professional/wie-doet-wat-database

Doorbelgrenzen:
Bronvermelding:

zie bepalingenwijzer UMCG. https://bepalingen.umcg.nl

Testeigenschappen

Methode:massa spectrometrie
Analyse Frequentie:wekelijks, wisselende dag
Doorlooptijd:6 weken
CTG-Klasse:
Tarief:
LIS Code:USTO