← Terug naar index

Thyreoglobuline

Aanvraaginformatie

Link

Verzending Naar

Eigen formulier

Contactgegevens

Omschrijving:Thyreoglobuline
Synoniemen:Tg
Aanvraagcode:THY
Uitvoerend Lab:Verzending
Aanvraagformulier:DZ-KCL Routine

Telefoonnummer

0570-535031

Mailadres

Benodigde Informatie:
CITO Aanvraagbaar:Nee
Contactpersoon:C. Diepenhorst
Opmerkingen:

Anti-Tg intefereert in de Tg bepaling. Bij aanwezigheid van Tg antilichamen wordt geen uitslag doorgegeven.

Per 1 december 2016 wijzigt de bepaling voor thyreoglobuline naar hTg sensitive assay van Kryptor (Thermo Scientific) welke gekalibreerd op internationale thyreoglobuline standeerd (CRM457). Door het gebruik van deze assay zullen de concentraties 1.4 (95% BI 1.37-1.43) keer hoger uitvallen. De ondergrens blijft gelijk.

Materiaal afname/opslag

Code

VES

Kleur Dop

Geel

Afbeelding

Toon afbeelding

Code

CLH

Kleur Dop

Groen

Afbeelding

Toon afbeelding
Materiaal:Verzending Stolbloed met gel 5 ml
Alternatief Materiaal:Heparine barricor
Afname Volume:5 ml
Minimaal nodig:0,5 ml serum
Afnameconditie:na afdraaien serum invriezen tot verzending

Verzending Naar

Amsterdam UMC, Lab endocrinologie, LAKC B1-114 receptie, Meibergdreef 9, 1105, AZ Amsterdam

Contactgegevens

020-7325945 voor uitslagen, 020-5665929 voor hulp bij interpretatie

Bewaarcondities:-20°C
Bewaarperiode:1 maand
Verzendformulier:Amsterdam UMC, afdeling endocrinologie
Verzendcondities:koerier, -20°C

Interpretatie

Indicatie:T3 toxicose, schilkliercarcinoom, Thyrotoxicose factitia, primaire hypothyreoidie
Eenheid:pmol/l
Referentiewaarden:

< 60 pmol/l voor volwassenen en 25-525 pmol/l voor neonaten

Aanpassing referentiewaarden per 1-12-2016 * zie opmerkingen

 

Interpretatie:

Tg wordt gebruikt als tumormarker in de follow-up van folliculair en papillair schildkliercarcinoom. Toename van Tg na een totale thyroidectomie kan wijzen op metastasering. Voor de follow-up van medullair schildkliercarcinoom wordt Calcitonine of CEA als tumormarkers gebruikt.
Tg kan niet gebruikt worden als diagnostische marker voor carcinomen aangezien Tg bij hyperfunctie of toename van schildklierweefsel (ongeacht de oorzaak) is verhoogd.
Tg heeft toegevoegde waarde in de differentiatie van T3 toxicose, bij hyperfunctie van de schildklier is Tg verhoogd (zoals in een vroeg stadium van Graves) terwijl bij een exogeen toegediend schildklierhormoon (factitia) Tg niet is verhoogd.
In tegenstelling tot T3 heeft Tg wel toegevoegde waarde in de differentiatie van primaire hypothyroidie (fT4 verlaagd, TSH verhoogd). Bij organificatiedefecten is Tg verhoogd terwijl bij aanlegstoornissen Tg laag of niet aantoonbaar is.

 

Testeigenschappen:

www.nvkc.nl/professional/wie-doet-wat-database

Doorbelgrenzen:
Bronvermelding:

Testeigenschappen

Methode:immuno-assay
Analyse Frequentie:wekelijks, wisselende dag
Doorlooptijd:4 weken (incl verz en rapportage)
CTG-Klasse:
Tarief:
LIS Code:THY