← Terug naar index

Triglyceride

Aanvraaginformatie

Link

Verzending Naar

Eigen formulier

Contactgegevens

Omschrijving:Triglyceride
Synoniemen:TG
Aanvraagcode:TRI
Uitvoerend Lab:Algemeen laboratorium
Aanvraagformulier:DZ-KCL Routine

Telefoonnummer

0570-535031

Mailadres

Benodigde Informatie:hoeft niet nuchter geprikt, voor indicatie nuchter prikken zie testeigenschappen
CITO Aanvraagbaar:Nee
Contactpersoon:C. Diepenhorst
Opmerkingen:

In 2016 is er door de European Artherosclerosis Society en de European Federation for Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (EFLM) consensus bereikt dat het nuchter prikken van een lipidspectrum niet meer nodig is voor de inschatting van een cardiovasculair risico profiel. De gemiddelde verschillen tussen nuchter of niet nuchter geprikte lipiden zijn +0.3mmol/l voor triglyceriden, -0.2 mmol/l voor totaal cholesterol, -0.2 mmol/l voor LDL cholesterol en er is geen verschil in het HDL cholesterol. Het blijkt dus nauwelijks uit te maken of de patiënt voor het bepalen van het lipidspectrum nuchter is of niet. Daarom vervalt de eis per 15 maart 2017 om het lipid-spectrum nuchter te laten afnemen.
Bron: Eur Heart J (2016) 37 (25): 1944-1958.

Materiaal afname/opslag

Code

HG

Kleur Dop

Licht groen

Afbeelding

Toon afbeelding

Code

ENEN

Kleur Dop

Afbeelding

Materiaal:Heparine barricor
Alternatief Materiaal:Diverse materialen zie bijsluiter
Afname Volume:4 ml
Minimaal nodig:0,5 ml
Afnameconditie:
Bewaarcondities:4 °C
Bewaarperiode:5 dagen
Verzendformulier:
Verzendcondities:

Interpretatie

Indicatie:alcohol abusus, pancreatitis, risico inventarisatie hart en vaatziekten, berekening voor LDL cholsterol
Eenheid:mmol/l
Referentiewaarden:

Referentiewaarden lipidspectrum vrouwen

Referentiewaarden lipidspectrum mannen

Interpretatie:

Voor de berekening van LDL concentratie wordt de Friedewald formule gebruikt: Totaal cholesterol - HDL cholesterol - 0,45 Triglyceriden (mits TG<4,5). Bij Triglyceriden>4.5mmol/l wordt de berekening vervangen door een directe meting van het LDL cholesterol. Verhoogd bij primaire triglyceridemie (mn type I en V) en secundair door medicatie (oestrogenen, thiaziden, propanolol, corticosteroiden), alcohol, hypothyroidie, jicht. Bij familiaire hypercholesterolemie (type II) TG meestal niet afwijkend. Verlaagd bij a-beta-lipoproteinemie (zeldzaam), hyperthyroidie, ondervoeding, malabsorptie

Testeigenschappen:

Wanneer niet-nuchter en nuchter bloed kan worden geprikt voor het bepalen van een lipoproteïnenprofiel
Patiënten bij wie een lipoproteïnenprofiel bepaald dient te worden
Niet-nuchter
Bij de meeste patiënten, inclusief:
• Initiële lipoproteïnenprofiel bij elke patiënt
• Voor het bepalen van het risico op hart- en vaatziekten
• Patiënten opgenomen met acuut coronair syndroom
• Bij kinderen
• Indien gewenst door de patiënt
• Bij diabetische patiënten (als gevolg van een hypoglycemisch risico)
• Bij ouderen
• Patiënten op stabiele medicamenteuze behandeling
Nuchter
Kan soms in volgende situaties nodig zijn:
• Niet-nuchter triglyceriden van >5 mmol/L
• Bekende hypertriglyceridemie gevolgd in een lipidenkliniek
• Herstellend van hypertriglyceridemische pancreatitis
• Het starten met medicatie dat een ernstige hypertriglyceridemie kan veroorzaken
• Additionele aangevraagde laboratoriumtesten die nuchter of ochtend bloedprikken
 
 Bron: Conceptrichtlijn (Erfelijke) Dyslipidemie bij de multidisciplinaire richtlijn CVRM 2018

Doorbelgrenzen:
Bronvermelding:

Lipid and lipoprotein reference values from 133,450 Dutch Lifelines participants: Age- and gender-specific baseline lipid values and percentiles. Journal of Clinical Lipidology (2017) 11, 1055–1064.

Testeigenschappen

Methode:spectrofotometrische activiteit bepaling
Analyse Frequentie:Dagelijks
Doorlooptijd:
CTG-Klasse:
Tarief:
LIS Code:TRI