← Terug naar index

Trombofilie pakket uitgebreid

Aanvraaginformatie

Omschrijving:Trombofilie pakket uitgebreid
Synoniemen:
Aanvraagcode:TFP2
Uitvoerend Lab:
Aanvraagformulier:

Telefoonnummer

0570-535032

Mailadres

J.deKok@dz.nl

Benodigde Informatie:NIET OP PRIKPOST
CITO Aanvraagbaar:Nee
Contactpersoon:J. de Kok
Opmerkingen:

Het wordt ontraden om trombofilietesten uit te voeren tijdens de initiele behandeling van VTE met LMWH en vit. K antagonisten om storing op laboratoriumtesten te vermijden. Dit geldt met name voor prot. C, prot. S en Lupus anticoagulans. Tijdens de zwangerschap is proteine S fysiologisch verlaagd.

Materiaal afname/opslag

Materiaal:
Alternatief Materiaal:
Afname Volume:4x citraat + 1x EDTA + 1x serum
Minimaal nodig:
Afnameconditie:Citraatbloed binnen 1 uur na afname 2x afdraaien. Serum over MPA. EDTA niet afdraaien.
Bewaarcondities:zie etiketten. Bevat zowel eigen testen als verzending naar CLB en Doetinchem
Bewaarperiode:Citraatbloed moet binnen 1 uur na afname zijn afgedraaid.
Verzendformulier:
Verzendcondities:

Interpretatie

Indicatie:Patienten met ernstige tromboseneiging en sterk belaste familieanamnese
Eenheid:
Referentiewaarden:

Lupus anticoagulans                              niet aantoonbaar
Anti-cardiolipide antistoffen IgG            negatief
Anti-b2-glycoproteine antistoffen IgG   negatief
Antitrombine activiteit                              >85%
Proteine C activiteit                                  >75%
Proteint S antigeen totaal                       >60%
Factor V Leiden mutatie                          afwezig
Protrombine (FII) mutatie                       afwezig
 

Interpretatie:

Op grond van de huidige inzichten blijven aangeboren trombofilietesten beperkt tot patienten met ernstige tromboseneiging. Dit betreft patienten met veneuze tromboembolie op jonge leeftijd (<45 jaar), recidiverende VTE (op jonge leeftijd) en een voor VTE sterk belaste familie-anamnese, waarbij een zeldzame, ernstige trombofiele afwijking wordt vermoed.

Testeigenschappen:
Doorbelgrenzen:
Bronvermelding:

Testeigenschappen

Methode:
Analyse Frequentie:1 x per week
Doorlooptijd:3 weken
CTG-Klasse:
Tarief:
LIS Code:TFP2