← Terug naar index

Urinescreen

Aanvraaginformatie

Link

Verzending Naar

Eigen formulier

Contactgegevens

Omschrijving:Urinescreen
Synoniemen:geautomatiseerd sediment
Aanvraagcode:USCR
Uitvoerend Lab:Algemeen laboratorium
Aanvraagformulier:DZ-KCL Routine

Telefoonnummer

0570-535032

Mailadres

J.deKok@dz.nl

Benodigde Informatie:
CITO Aanvraagbaar:Ja
Contactpersoon:J. de Kok
Opmerkingen:

Voor microalbumine kwantitieve bepaling uitvoeren (UPMAP). Urine alleen insturen in daarvoor bestemde afnamebekers te herkennen aan blauwe dop! Kliniek kan urine via buizenpost insturen door urine over te brengen in daarvoor bestemde buizen (1 grote conische buis met bruine dop en 1 kleine buis met kleine dop).

Materiaal afname/opslag

Code

U

Kleur Dop

Afbeelding

Materiaal:Urine
Alternatief Materiaal:
Afname Volume:10 ml
Minimaal nodig:5 ml
Afnameconditie:Zie opmerkingen!
Bewaarcondities:4 °C
Bewaarperiode:maximaal 24 uur
Verzendformulier:
Verzendcondities:

Interpretatie

Indicatie:verdenking urineweginfectie, vaststellen hematurie
Eenheid:/µL en kwalitatief
Referentiewaarden:
-       Plaatepitheelcellen: ≤5 /µL
-       Erytrocyten: ≤20 /µL
-       Leucocyten: ≤20 /µL
-       Bacteriën: ≤200 /µL
-       Nitriet, albumine, glucose, ketonen: neg
-       pH 5.0 – 7.0
Interpretatie:
Screening omvat: kwalitatieve bepaling van albumine, nitriet, glucose, ketonen en een kwantitatieve bepaling van erytrocyten, leucocyten, bacteriën en plaatepitheelcellen.
 
Een verhoogde hoeveelheid plaatepitheelcellen duidt op verontreinigde urine.
De eiwitbepaling is niet bruikbaar voor screening op lichte ketens, hiervoor dient M-proteine diagnostiek aangevraagd te worden. Ook is voor de screening op microalbumine een andere test geindiceerd (zie micro-albumine), omdat de strip niet gevoelig genoeg is (>300 mg/L eiwit gedetecteerd).
Nitriet: het merendeel van de urineweginfecties veroorzaakt door Gram negatieve staven zullen met deze teststrip worden aangetoond.
 
Bij een afwijkende screening wordt niet automatisch een microscopische beoordeling van het sediment uitgevoerd, aangezien de verschillende cellen en bacteriën zeer goed en betrouwbaar bepaald kunnen worden middels flowcytometrie. Gelyseerde erytrocyten en leucocyten worden echter niet herkend.
Voor nadere diagnostiek naar hematurie (urologisch/nefrologisch) en andere nefrologische afwijkingen dient “dysmorfe ery’s en cilinders in urine” (UPAT) te worden aangevraagd. Hierbij wordt het sediment wel microscopisch beoordeeld. Let op: alleen verse urine geeft een betrouwbaar resultaat.
Testeigenschappen:
Doorbelgrenzen:
Bronvermelding:

Handboek medische laboratoriumdiagnostiek. H. Hooijkaas, K. Mohrmann, L.C. Smeets, J.H.M. Souverijn, G.H.M Tax. Tweede druk 2013. pag 796-804

Testeigenschappen

Methode:striptest gevolgd door flowcytometrie
Analyse Frequentie:Dagelijks
Doorlooptijd:4 uur
CTG-Klasse:
Tarief:
LIS Code:USCR