← Terug naar index

Vancomycine TOP

Aanvraaginformatie

Link

Verzending Naar

Eigen formulier

Contactgegevens

Omschrijving:Vancomycine TOP
Synoniemen:Vancocin
Aanvraagcode:AB08
Uitvoerend Lab:KFTL
Aanvraagformulier:DZ-Klinisch Farmaceutisch en Toxicologisch onderzoek

Telefoonnummer

0570-535038

Mailadres

i.vanberlo-vandelaar@dz.nl

Benodigde Informatie:dosering, toedientijd, afnametijd, gewicht, lengte en creat
CITO Aanvraagbaar:Ja
Contactpersoon:I. van Berlo
Opmerkingen:

Afname neonaten/kinderen: EDTA buisje klein (minimaal 0.5ml plasma)

Kreatinine concentratie wordt automatisch aangevraagd bij de aanvraag van een vancomycine concentratie.

Materiaal afname/opslag

Code

APE

Kleur Dop

Paars

Afbeelding

Toon afbeelding

Code

APR

Kleur Dop

Rood

Afbeelding

Toon afbeelding
Materiaal:Apotheek EDTA
Alternatief Materiaal:Apotheek serum (GEEN gel)
Afname Volume:4.5 ml
Minimaal nodig:0.5 ml plasma
Afnameconditie:60 minuten na eindigen infusie, niet uit infuusarm afnemen en NIET uit PICC-lijn afnemen, NIET met vingerprik afnemen
Bewaarcondities:4 °C
Bewaarperiode:5 dagen
Verzendformulier:
Verzendcondities:

Interpretatie

Indicatie:infectie
Eenheid:mg/l
Referentiewaarden:

Target AUC0-24h = 400-600 mg*h/l Wordt berekend/beoordeeld door de ziekenhuisapotheker

Dit komt bij intermitterende toediening ongeveer overeen met een topspiegel van 20-40 mg/l.

Voor meer informatie zie vancomycine richtlijn dosering en spiegels op intranet: https://deventerziekenhuis.zenya.work/portal/#/document/1c4a5050-09e0-4467-bfd7-9ef42fef89ae

Interpretatie:

Bij aanwezige informatie over dosering, toedientijd, afnametijd, gewicht, lengte en creat volgt een doseeradvies

Bij de interpretatie van de resultaten dient rekening gehouden te worden met de meetonzekerheid van de analysemethode. Voor meer informatie kunt u terecht bij de laboratoriumapotheker.

Testeigenschappen:

Bepaling valt onder de ISO15189 scope van Deventer Ziekenhuis KCL M061.

Doorbelgrenzen:Indien naar aanleiding van het resultaat het advies is de dosis te veranderen wordt dit doorgebeld
Bronvermelding:

TDM monografie vancomycine NVZA

Testeigenschappen

Methode:immuno-assay
Analyse Frequentie:dagelijks
Doorlooptijd:1 dag
CTG-Klasse:
Tarief:
LIS Code:AB08