← Terug naar index

Vancomycine TOP

Aanvraaginformatie

Link

Verzending Naar

Eigen formulier

Contactgegevens

Omschrijving:Vancomycine TOP
Synoniemen:Vancocin
Aanvraagcode:AB08
Uitvoerend Lab:KFTL
Aanvraagformulier:DZ-Klinisch Farmaceutisch en Toxicologisch onderzoek

Telefoonnummer

0570-535038

Mailadres

i.vanberlo-vandelaar@dz.nl

Benodigde Informatie:dosering, toedientijd, afnametijd, gewicht, lengte en creat
CITO Aanvraagbaar:Ja
Contactpersoon:I. van Berlo
Opmerkingen:

Afname neonaten/kinderen: 2x BD microtainer rood 500 ul, vol

Kreatinine concentratie wordt automatisch aangevraagd bij de aanvraag van een vancomycine concentratie.

Materiaal afname/opslag

Code

APE

Kleur Dop

Paars

Afbeelding

Toon afbeelding

Code

APR

Kleur Dop

Rood

Afbeelding

Toon afbeelding
Materiaal:Apotheek EDTA
Alternatief Materiaal:Apotheek serum (GEEN gel)
Afname Volume:4.5 ml
Minimaal nodig:0.5 ml serum
Afnameconditie:60 minuten na eindigen infusie, niet uit infuusarm afnemen en NIET uit PICC-lijn afnemen, NIET met vingerprik afnemen
Bewaarcondities:4 °C
Bewaarperiode:5 dagen
Verzendformulier:
Verzendcondities:

Interpretatie

Indicatie:infectie
Eenheid:mg/l
Referentiewaarden:

In de regel is een vancomycine topspiegel niet nodig. Het kan wel zinvol zijn bij nierfunctiestoornissen, nierfunctievervangende therapie en onbegrepen farmacokinetiek. Referentiewaarden 20-40 mg/l. Overleg hiervoor met de ziekenhuisapotheker, voor meer informatie zie vancomycine richtlijn dosering en spiegels op intranet:

https://iprova.dz.local/iDocument/Viewers/Frameworks/ViewDocument.aspx?DocumentID=1c4a5050-09e0-4467-bfd7-9ef42fef89ae&NavigationHistoryID=936922&PortalID=134&Query=vancomycine

Interpretatie:

Bij aanwezige informatie over dosering, toedientijd, afnametijd, gewicht, lengte en creat volgt een doseeradvies

Bij de interpretatie van de resultaten dient rekening gehouden te worden met de meetonzekerheid van de analysemethode. Voor meer informatie kunt u terecht bij de laboratoriumapotheker.

Testeigenschappen:

Afname neonaten/kinderen: 2x BD microtainer rood 500 ul, vol

Kreatinine concentratie wordt automatisch aangevraagd bij de aanvraag van een vancomycine concentratie.

Doorbelgrenzen:Indien naar aanleiding van het resultaat het advies is de dosis te veranderen wordt dit doorgebeld
Bronvermelding:

TDM monografie vancomycine NVZA

Testeigenschappen

Methode:immuno-assay
Analyse Frequentie:dagelijks
Doorlooptijd:1 dag
CTG-Klasse:
Tarief:
LIS Code:AB08