← Terug naar index

Vitamine D

Aanvraaginformatie

Link

Verzending Naar

Eigen formulier

Contactgegevens

Omschrijving:Vitamine D
Synoniemen:25-OH-D3, Calcidiol, 25-hydroxy-vitamine D, vitamine D3, Vitamine D2, VD2
Aanvraagcode:V25
Uitvoerend Lab:Algemeen laboratorium
Aanvraagformulier:DZ-KCL Routine

Telefoonnummer

0570-535031

Mailadres

Benodigde Informatie:
CITO Aanvraagbaar:Nee
Contactpersoon:C. Diepenhorst
Opmerkingen:

Sinds 10-03-22 is de meting zowel heparine plasma als serum mogelijk. Aparte serum buis is niet langer noodzakelijk

Materiaal afname/opslag

Code

HG

Kleur Dop

Licht groen

Afbeelding

Toon afbeelding

Code

S

Kleur Dop

geel

Afbeelding

Toon afbeelding
Materiaal:Heparine barricor
Alternatief Materiaal:Serum
Afname Volume:4 ml
Minimaal nodig:1 ml
Afnameconditie:
Bewaarcondities:4 C
Bewaarperiode:5 dagen
Verzendformulier:
Verzendcondities:nvt

Interpretatie

Indicatie:Hypercalcemie, hypocalcemie, malabsorptie, osteoporose, spierzwakte, inspanningsintolerantie
Eenheid:nmol/l
Referentiewaarden:

50 - 250 nmol/l

Interpretatie:

Streefwaarden LESA (Landelijke eerstelijns samenwerkingsafspraken): < 70 jaar >30 nmol/l en >70 jaar >50 nmol/l

Bij normale nierfunctie geeft de bepaling van 25OH vitamine D de Vitamine D status weer. Bij nierfalen (eGFR<30) kan 1,25-dihydroxy-vitamine D inzicht geven in een eventueel verminderde 1-alfa hydroxylase activiteit.

Voor huisartsen geldt: De Gezondheidsraad adviseert bij grote groepen in de bevolking vitamine D-suppletie, onafhankelijk van de vitamine D-spiegel. Bepaling van het vitamine D-gehalte is daarom slechts zelden aangewezen. De huisarts kan de vitamine D-spiegel wél aanvragen bij: personen bij wie onduidelijk is of zij voldoende aan zonlicht blootgesteld worden; personen met osteoporose of een (matig) verhoogd valrisico die voldoende intake van calcium in de voeding hebben; klachten die kunnen wijzen op osteomalacie: diffuse bot- en spierpijnen en proximale spierzwakte.

Testeigenschappen:

Meting per 22-11-2019 met Cobas e801. Vitamine D wordt immunochemisch methode gemeten. Hierbij worden tegelijkertijd 25OH-vitamine D2 en D3 gemeten. D2 en D3 kunnen dan niet meer separaat worden aangetoond en gerapporteerd.

Doorbelgrenzen:
Bronvermelding:

FAJ Muskiet, E van der Meer, Vitamine D: waar liggen de grenzen van deficientie, adequate status en toxiciteit?. Ned Tijdschr Klin Chem Labgeneesk 2007;32:150-158

Nieuw licht op vitamine D. Herwaardering van een essentieel prohormoon. Jos P.M. Wielders, Frits A.J. Muskiet en Albert van de Wiel. NED TIJDSCHR GENEESKD. 2010;154:A1810

https://www.nhg.org/themas/publicaties/laboratoriumdiagnostiek-vitamine-d--deficientie-volledige-tekst

Testeigenschappen

Methode:immuno-assay
Analyse Frequentie:dagelijks
Doorlooptijd:1 dag
CTG-Klasse:
Tarief:
LIS Code:V25