← Terug naar index

Voedingsvezels in drainvocht

Aanvraaginformatie

Link

Verzending Naar

Eigen formulier

Contactgegevens

Omschrijving:Voedingsvezels in drainvocht
Synoniemen:vertering
Aanvraagcode:XVEZ
Uitvoerend Lab:Algemeen laboratorium
Aanvraagformulier:DZ-KCL CITO

Telefoonnummer

0570-535031

Mailadres

Benodigde Informatie:
CITO Aanvraagbaar:Ja
Contactpersoon:C. Diepenhorst
Opmerkingen:

Vermeld in Labosys bij 30 (opmerking rapportage) om welk materiaal het gaat (bv drainvocht). Deze test valt niet binnen de ISO15189 accreditatie.

Materiaal afname/opslag

Code

Kleur Dop

Afbeelding

Materiaal:zie opmerkingen
Alternatief Materiaal:
Afname Volume:5 ml
Minimaal nodig:0,5 ml
Afnameconditie:
Bewaarcondities:
Bewaarperiode:1 dag
Verzendformulier:
Verzendcondities:

Interpretatie

Indicatie:onderzoek naar herkomst van drainvocht, fecale verontreiniging
Eenheid:kwalitatief
Referentiewaarden:

negatief

Interpretatie:

Deze test geeft een kwalitatieve beoordeling (microscopie) van de aanwezigheid van onverteerde voedingsvezels; de aanwezigheid ervan verklaard intestinale herkomst. De sensitiviteit is afhankelijk van de intake van voedingsvezels.

Testeigenschappen:
Doorbelgrenzen:
Bronvermelding:

E. Gorter en W.C. de Graaff; “Klinische diagnostiek”; H.E. Stenfert Kroese N.V. leiden; 1956; 7e druk; deel II blz. 710 ev.

Testeigenschappen

Methode:Microscopische beoordeling (en telling)
Analyse Frequentie:alleen na overleg
Doorlooptijd:2 uur
CTG-Klasse:
Tarief:
LIS Code:XVEZ