← Terug naar index

Vrije lichte ketens in portie urine

Aanvraaginformatie

Omschrijving:Vrije lichte ketens in portie urine
Synoniemen:Bence Jones eiwitten, VLK
Aanvraagcode:S066
Uitvoerend Lab:Verzending
Aanvraagformulier:SanquinImmunodiagnostiek (10)

Telefoonnummer

0570-535032

Mailadres

J.deKok@dz.nl

Benodigde Informatie:
CITO Aanvraagbaar:Nee
Contactpersoon:J. de Kok
Opmerkingen:

Sanquin Immunochemie, 020-512 3248

Materiaal afname/opslag

Code

U

Kleur Dop

Afbeelding

Materiaal:Urine
Alternatief Materiaal:
Afname Volume:portie urine
Minimaal nodig:1mL
Afnameconditie:
Bewaarcondities:koelkast verzending Sanquin
Bewaarperiode:
Verzendformulier:SanquinImmunodiagnostiek (10)
Verzendcondities:

Interpretatie

Indicatie:De enige indicatie voor het aanvragen van urine VLK is bij verdenking AL-amyloidose (pos. congo rood kleuring) waarbij de serum VLK ratio normaal is.
Eenheid:mg/l
Referentiewaarden:

VLK kappa:   1,35 - 24 mg/l
VLK lambda: 0,24 - 6,66 mg/l
Ratio:            2,0 - 10,4

Interpretatie:

De urine VLK bepaling heeft geen meerwaarde t.o.v. de serum VLK bij de diagnostiek van multipel myeloom of MGUS. Alleen bij verdenking AL amyloidose kan de urinebepaling meerwaarde hebben. Dit omdat bij 1% van de patienten met AL-amyloidose (met positieve Congo rood kleuring) alleen de urine VLK afwijkend is terwijl de serum VLK en M-proteine normaal is.

Testeigenschappen:

www.sanquin.org/nl/producten-en-diensten/diagnostiek/diagnostische-testen/index/name/s066-vrije-lichte-ketens-kwantitatief-in-urine

Doorbelgrenzen:
Bronvermelding:

Kyle RA, Katzmann JA, Lust JA, Dispenzieri A: Clinical indications and applications of electrophoresis and immunofixation. In Manual of Clinical Laboratory Immunology. Sixth edition. Edited by NR Rose, et al. Washington, DC, ASM Press, 2002, pp 66-67

Testeigenschappen

Methode:turbidimetrie
Analyse Frequentie:wekelijks, wisselende dag
Doorlooptijd:7 dagen
CTG-Klasse:
Tarief:
LIS Code:S066